Parkovacie a prístupové systémy

Ponúkaný integrovaný prístupový, parkovací a pokladničný systém (IPPPS) je výsledkom dlhoročného vývoja komplexného riadiaceho systému IDtech na báze originálnej konštrukcie vstupno-výstupných zariadení našej firmy. Pre všetky ponúkané komponenty je charakteristická vysoká technická úroveň, kvalitné dielenské spracovanie a dlhá životnosť aj za náročných prevádzkových a klimatických podmienok. V prípade záujmu o realizáciu systému sa po predchádzajúcich konzultáciách upresní špecifikácia budúceho systému, na základe ktorej sa potom vypracuje cenová ponuka. Systém sa realizuje na základe zmluvy o dielo, ktorá obsahuje všetky technické, právne a finančné podrobnosti súvisiace s projektom.
IDtech, s.r.o. | Slovenská 2520/39, 946 03 Kolárovo | tel: 035 777 5056 | fax: 035 777 5057 | mail@idtech.sk | IČ: 18048200 | IČ DPH: SK2020398589
Prevádzka: Priemyselný areál 3185, 946 03 Kolárovo