Prístupový terminál

Prístupový terminál
Zobraziť v plnej veľkosti
Prístupový terminál na kontrolu vstupeniek a riadenie turniketu, zabudovaná čítačka čiarového kódu...

 

  • prístupový terminál na kontrolu vstupeniek a riadenie turniketu
  • zabudovaná čítačka čiarového kódu
  • grafický displej
  • galvanicky oddelený reléový kontakt na ovládanie turniketu
  • externé napájenie, 24 VDC z riadeného turniketu
  • nerezová závesná skriňa, krytie IP41


 


IDtech, s.r.o. | Slovenská 2520/39, 946 03 Kolárovo | tel: 035 777 5056 | fax: 035 777 5057 | mail@idtech.sk | IČ: 18048200 | IČ DPH: SK2020398589
Prevádzka: Priemyselný areál 3185, 946 03 Kolárovo