Watchtower je systém diaľkového sledovania a ovládania parkovacieho systému. Umožňuje monitorovať a ovládať základné funkcie inštalovaného parkoviska prostredníctvom internetového spojenia a štandardného web prehliadača.

 

Nevyžaduje žiadny špeciálny SW. Údaje z parkovacieho systému sú uložené na zabezpečenom centrálnom serveri a sú priebežne synchronizované s dátami z parkoviska.

 

Prístup k týmto údajom je povolený len oprávneným osobám a to zabezpečeným protokolom HTTPS.

Veľkou výhodou tohto riešenia je funkčná nezávislosť na parkovacom systéme. Je ním akousi “funkčnou nadstavbou”, ktorá zvyšuje komfort užívania a informovanosť smerom k prevádzkovateľovi.

 

Cloud dátové riešenie WatchTower

Pripojenie Vášho parkoviska do WT je možný cez inštalovanú lokálnu dátovú stanicu, ktorá riadi chod parkoviska a zároveň sprostredkováva funkčné spojenie s centrálnym serverom WT. Jedinou technickou podmienkou v mieste inštalácie je funkčné internetové spojenie dátovej stanice. Žiadne ďalšie presmerovania portov či povoľovania vonkajšieho prístupu do miesta inštalácie.

Veľká výhoda využitia WT je v jednoduchosti použitia abonentných kariet. Nie je nutná žiadna lokálna čítačka kariet, žiadny špeciálny SW k ich evidenciu.

Jednoducho u dodávateľa systému objednáte nové karty, ktoré budete mať následne pripravené vo Vašom účte k priradeniu konkrétnemu užívateľovi.

 

Tiež Vám bude k dispozícii WEB prístup pomocou Vášho chytrého telefónu. Optimalizované stránky WT pre mobilné telefóny Vám poskytnú rýchly prehľad o Vašom parkovisku a v prípade potreby dovolí rýchlo zasiahnuť.

 

Cloud dátové riešenie WatchTower

WT systém v sebe implementuje mnoho ďalších funkcionalít, ktoré pridávajú parkovaciemu systému atraktívnosť, komfort platieb a v neposlednom rade podáva ucelenú informáciu o vyťaženosti parkovacích miest, štatistikách pohybu vozidiel a platieb.

 

Základné funkcie
• Viacjazyčný WEB, zabezpečený kanál HTTPS
• Diaľkový dohľad a sledovanie stavu zariadení, chýb a upozornení!
• Ovládanie jednotlivých závor, možnosť odstavenia zariadení mimo prevádzku
• Zobrazovanie počítadiel, možnosť korekcie obsadenosti
• Možnosť meniť nastavenia zariadení na diaľku (iba s oprávnením)
• Štatistiky parkoviska, uzávierky pokladní
• Histórie chýb a upozornení
• Možnosť priradenia viac kariet či identifikačných prostriedkov jednej osobe (napr. ŠPZ, čipy atď.)
• Jednoduchá správa nových kariet bez potreby inštalácie ďalšieho SW alebo čítačiek
• Možnosť použitia tzv. kreditových kariet, kde sa dá predplatiť parkovné u abonentných kariet
• Sledovanie pohybu vozidiel
• Detailné pohyby jednotlivých kariet a lístkov
• Riadenie oprávnenia prístupov osôb k dátam parkoviska
• Variabilné sadzby pokladní vrátane sviatkov
• Synchronizácia časov v zariadeniach, podpora lokálnej časovej zóny
Rozšírené funkcie
• Možnosť využitia SMS platieb cez nášho zmluvného partnera GlobData. Parkovné je tak možné zaplatiť bez potreby prístupu k automatickej pokladni
• Možnosť využitia SMS notifikácie pre okamžitú informovanosť na mobilní telefon v případě výskytu chyb
• Možnosť využitia kamier a rozpoznávania ŠPZ (zvyšuje komfort a odbavitelnosť závor). Kamera na výjazde tak môže v prípade oprávnenia automaticky otvárať závoru bez potreby načítania lístku. Pre abonentov je tak využitie parkoviska veľmi komfortný