Produkty

Parkovacie systémy

 • Vhodný pre realizáciu parkovísk ľubovolných rozmerov (nákupného centra, nemocníc, atď.)
 • Funkcia všetkých prvkov systému je autonómna čo znamená maximálnu prevádzkovú bezpečnosť, rýchlu inštaláciu a uvedenie do prevádzky.
 • Parkovací systém môže obsahovať ľubovoľný počet vjazdových, výjazdových bodov a pokladní a je možné jeho ľubovolné dodatočné rozširovanie.
 • Prevádzkovanie systému nevyžaduje server alebo riadiaci počítač.
 • Automatická pokladňa v robustnom vyhotovení prijíma ľubovolné bankovky a mince, vracia mince a tlačí doklad o platbe.
 • Grafické LCD displeje s podsvietením, texty v kombinácii ľubovoľných dvoch jazykov.
 • Technológia s čiarovým kódom, ktorá zvyšuje spoľahlivosť a minimalizuje prevádzkové náklady.
 • Internetový diaľkový dozor poskytuje maximálny prevádzkový komfort a dáva úplný prehľad o prevádzkových stavoch a funkciách systému.
 • Konštrukcia systému podľa platných európskych noriem a nariadeniach pre parkovacie systémy.

Možnosti zapojenia nášho systému

 • klasický parkovací systém s možnosťou pripojenia do internetu
 • aktuálne stavy komponentov systému prístupné z diaľkového pripojenia
 • možnosť doplniť čítačku RFID pre prístup abonentov (autonómne funkcie kariet bez možnosti kontroly histórie vstupov), semafory, GSM ovládanie, tlačidlo z velína, HW validátora, atď ..
 • bez záznamov histórie pohybov a udalostí, žiadna SW nadstavba
 • klasický parkovací systém s možnosťou pripojenia na centrálny server (cloud) pomocou lokálnej dátovej stanice
 • so záznamom histórie pohybov abonentov aj jednorazových lístkov, chybových stavov na lokálnej dátovej stanici
 • možnosť doplnenia čítačky RFID, semafory, GSM ovládanie, tlačidlo z velína, HW i SW validátora, atď ..
 • SW nadstavba, komfortnejší prehľad parkoviska, správa nastavenia komponentov systému, správa abonentov
 • pri napojení systému na centrálny server (cloud) sú dáta systému zálohované a prístupné odkiaľkoľvek, dostupné aktualizácie SW
 • diagnostika problémov bez nutnosti výjazdu servisného technika
 • klasický parkovací systém s možnosťou pripojenia na centrálny server (cloud) pomocou lokálnej dátovej stanice
 • so záznamom histórie pohybov abonentov aj jednorazových lístkov, chybových stavov na lokálnej dátovej stanici
 • bez nutnosti osadenia výjazdového terminálu
 • možnosť doplnenia čítačky RFID, semafory, GSM ovládanie, tlačidlo z velína, HW i SW validátora, atď ..
 • SW nadstavba, komfortnejší prehľad parkoviska, správa nastavenia komponentov systému, správa abonentov
 • zariadenie AllInOne s pokladničným SW, Android, zabudovaná tlačiareň, možnosť pripojiť peňažnú zásuvku, zákaznícky displej, čítačku čiarového kódu
 • pri napojení systému na centrálny server (cloud) sú dáta systému zálohované a prístupné odkiaľkoľvek, dostupné aktualizácie SW
 • diagnostika problémov bez nutnosti výjazdu servisného technika
 • klasický parkovací systém s možnosťou pripojenia na centrálny server (cloud) pomocou lokálnej dátovej stanice
 • so záznamom histórie pohybov abonentov aj jednorazových lístkov, ŠPZ, chybových stavov na lokálnej dátovej stanici
 • možnosť doplnenia čítačky RFID, semafory, GSM ovládanie, tlačidlo z velína, HW i SW validátora, rozpoznávania EČV, SMS notifikácia, IP hlásky, tabuľa obsadenosti…
 • SW nadstavba, komfortnejší prehľad parkoviska, správa nastavenia komponentov systému, správa abonentov, ŠPZ
 • pri napojení systému na centrálny server (cloud) sú dáta systému zálohované a prístupné odkiaľkoľvek, dostupné aktualizácie SW
 • diagnostika problému bez nutnosti výjazdu servisného technika
 • možnosť pripojenia počítadiel obsadenosti
 • možnosť overovania lístkov pri vstupoch do podzemných garáží

návratnosť
investície

Doba, za ktorú sa nám investícia vráti, je pochopiteľne informácia, ktorá zaujíma každého investora, bez ohľadu na výšku investovaných prostriedkov.
Z grafu je zrejmé, že investícia do parkovacieho systému sa oplatí.

Sme radi, ak sme Vám pomohli sa správne rozhodnúť.

Hlavné komponenty systému:

Závory

Ponúkame široký výber závor. V ponuke môžete nájsť ako štandardné, tak i priemyselné závory.

POPIS PRODUKTU

Terminály

Ponúkame rôzne varianty terminálov. V ponuke môžete nájsť klasické terminály na báze čiarového kódu, bezdotykových kariet (RFID)..

POPIS PRODUKTU

Terminály integrované do závor

Revolučná novinka na trhu, úspora materiálu, úspora času montáže, už v predaji

POPIS PRODUKTU

Automatická pokladňa IDA2010

Výber poplatkov za parkovanie, platba mincami / bankovkami, vrátenie preplatku v minciach, atď.

POPIS PRODUKTU

Automatická pokladňa IDA2020

Výber poplatkov za parkovanie, platba mincami / bankovkami, platobnou kartou, atď.

POPIS PRODUKTU

Monitorovací systém Watch Tower

Watchtower je systém diaľkového sledovania a ovládania prístupového / parkovacieho systému.

POPIS PRODUKTU

Parkovacie systémy