Popis produktu:

Platobný automat je vysoko výkonné zariadenie pre automatizáciu platobného procesu v priamych predajných systémoch. Značnou mierou urýchli samotné platenie a v nadväznosti na objednávkový systém skvalitní celý proces obsluhy zákazníka. Platobný automat je samostatne stojace zariadenia trezorového prevedenia. Platobný automat dokážeme prispôsobiť na základe požiadaviek zákazníka.

Doplňujúce informácie:

Platobné automaty IDtech sa vyznačujú jednoduchou obsluhou, vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu pri priaznivých cenách.