Produkty

Prístupové systémy

  • Nami vyrábaný systém je možné použiť pre riadenie prístupu osôb (na kúpaliskách, v športových areáloch, v galériách a podobne ..)
  • Všetky prvky prístupového systému sú spojené do riadiaceho počítača (servera), ale dajú sa prevádzkovať aj autonómne (bez servera).
  • Systém môže obsahovať ľubovoľný počet turniketov, ovládaných dverí, pokladní a je možné jeho ľubovolné dodatočné rozširovanie.
  • Automatická pokladňa robustného prevedenia prijíma ľubovolné bankovky a mince, vracia mince a tlačí doklad o platbe.
  • Technológia s čiarovým kódom, ktorá zvyšuje spoľahlivosť a minimalizuje prevádzkové náklady.
  • Internetový diaľkový dozor poskytuje maximálny prevádzkový komfort a dáva úplný prehľad o prevádzkových stavoch a funkciách systému.
  • Pokladničný softvér umožňuje mnoho variácií platobných taríf a rezervácií.
  • Konštrukcia systému podľa platných európskych noriem a predpisov.

Naša ponuka produktov:

 

Obojsmerne riadený jednonohý trojramenný turniket, elegantné zariadenie určené pre riadenie prístupu osôb …

POPIS PRODUKTU

Obojsmerne riadený dvojnohý trojramenný turniket, elegantné zariadenie určené pre riadenie prístupu osôb …

POPIS PRODUKTU

Obojsmerne riadený dvojnohý trojramenný turniket, elegantné zariadenie, ideálne pre toalety …

POPIS PRODUKTU

Prístupový terminál na kontrolu vstupeniek a riadenie turniketu, zabudovaná čítačka čiarového kódu …

POPIS PRODUKTU

Prístupové systémy