• prístupový terminál na kontrolu vstupeniek a riadenie turniketu
  • zabudovaná čítačka čiarového kódu
  • grafický displej
  • galvanicky oddelený reléový kontakt k ovládaniu turniketu
  • externé napájanie, 24 VDC z riadeného turniketu
  • nerezová závesná skriňa, krytie IP41