• Jednonohý turniket
 • Motorové dotáčanie ramena
 • Funkcia “antipanik” už v základnej výbave (rameno turniketu spadne pri výpadku napájania alebo pri aktivácii bezpečnostného vstupu)
 • Optická a akustická signalizácia odblokovania ramena
 • Prehľadné piktogramy
 • Nerezové alebo lakované prevedenie (podľa požiadavkov zákazníka)
 • Možnosť batériového zálohovania
 • Možnosť integrácie do prístupového systému firmy IDtech
 • Možnosť ovládania tlačítkami
 • Príprava na ovládanie invalidnej bránky v základnej výbave
 • Možnosť pripojenia čidla pre detekciu prítomnosti osoby pre automatické odblokovanie turniketu v jednom smere
 • Nastavovanie turniketu pomocou tlačítok alebo komfortne pomocou notebooku
Mechanické/elektrické
Typ turniketu: motorový
Napájanie: 230V 50W
Maximálna priechodnosť: 30 osôb / minútu
Príkon: 320 W
Signalizácia: zvuková a optická (zrozumiteľné piktogramy)
Pripojitelnosť: elektromagnetická bránka
Funkcia antipanik: áno
Pripojitelnosť do nadriadeného prístupového systému: áno
Ovládanie: Ľahký upgrade FW, parametry turniketu nastaviteľné buď pomocou interných tlačítok alebo pomocou PC