pokladná tlačiareň • šírka tlače 72 mm • rozlíšenie 203 dpi • rýchlosť tlače 225 mm/s