prenosná • šírka tlače 66,8 mm • rozlíšenie 203 dpi • rýchlosť tlače 152 mm/s
prenosná • šírka tlače 48 mm • rozlíšenie 203 dpi • rýchlosť tlače 105 mm/s
prenosná • šírka tlače 50-104 mm • rozlíšenie 203 dpi • rýchlosť tlače 105 mm/s