priemyslová • šírka tlače 104 mm • rozlíšenie 203 alebo 300 dpi • rýchlosť tlače 152 mm/s
priemyslová • šírka tlače 104 mm • rozlíšenie 203 alebo 305 dpi • rýchlosť tlače 355,6 mm/s
priemyslová • šírka tlače 104 mm • rozlíšenie 203 alebo 305 alebo 600 dpi • rýchlosť tlače až 304,80 mm/s
priemyslová • šírka tlače 104 mm • rozlíšenie 600 dpi • rýchlosť
tlače 152,4 mm/s
priemyslová • šírka tlače 160 mm • rozlíšenie 203 alebo 305 dpi • rýchlosť tlače 304,8 mm/s
priemyslová • šírka tlače 160 mm • rozlíšenie 203 alebo 305 dpi • rýchlosť tlače 304,8 mm/s
priemyslová • šírka tlače 104 mm • rozlíšenie 203 dpi • rýchlosť
tlače 304,80 mm/s
priemyslová • šírka tlače 127 mm • rozlíšenie 305 dpi • rýchlosť tlače 203 mm/s
priemyslová • šírka tlače 213 mm • rozlíšenie 305 dpi • rýchlosť tlače 203 mm/s