univerzálna • šírka tlače 108 mm • rozlíšenie 203 alebo 300 dpi • rýchlosť tlače 127 mm/s
univerzálna • šírka tlače 108 mm • rozlíšenie 203 alebo 300 dpi • rýchlosť tlače 152,4 mm/s
univerzálna • šírka tlače 104 mm • rozlíšenie 203 alebo 300 dpi • rýchlosť tlače 152 mm/s
univerzálna • šírka tlače 216 mm • rozlíšenie 305 dpi • rýchlosť tlače 102 mm/s
obojstranná • šírka tlače 104 mm • rozlíšenie 203 dpi • rýchlosť tlače 152 mm/s