Alza (CZ, SK, HU)

Predajné automaty tovarov na hotovostné a bezhotovostné platby, dodávka len HW