Predajné automaty tovarov na hotovostné a bezhotovostné platby, dodávka len HW