1xvjazd a 1xvýjazd – integrované terminály do závor, 1xautomatická pokladňa