1xvjazd – kombinovaný terminál, 1xvýjazd na žetóny, 1xtabuľa obsadenosti