1xvjazd, 1xvýjazd, 1xautomatická pokladňa, dohľadové kamery