2x parkovisko (1x vjazd, 1xvýjazd, 1xpokladňa, 1xtabuľa obsadenosti)