2xvjazd, 2xvýjazd, 1xautomatická pokladňa, rozpoznávanie ŠPZ