• výroba plechových súčiastok na ohraňovacom lise
  • ohýbanie
  • lisovanie
  • naváranie svorníkov
  • zváranie
  • vyrezávanie plechov laserom (až do hrúbky 15mm)
  • práškové lakovanie