Potlač etikiet je službou našej firmy nielen pre firmy využívajúce čiarový kód vo svojich prevádzkach, ale aj pre firmy dodávajúce svoj tovar do predajných reťazcov. Možná je tlač na čisté etikety alebo dotlač na vopred predtlačené etikety. Tlačiť je možné text, grafiku a čiarový kód. Pre dotlač používame tlačiareň Toshiba B-482 a B-852. Ponuku na potlač alebo dodávku čistého spotrebného materiálu Vám vypracujeme na požiadanie.

 

Postup firmy Identcode pri prvom objednaní potlače etikiet:

 

  1. na základe podrobnejšej špecifikácie požiadaviek zákazníka je vybraný a doporučený vhodný rozmer a kvalita samolepiacich etikiet
  2. na základe stanovenia odoberaného množstva potlačených samolepiacich etikiet je vypracovaná cenová ponuka a dĺžka dodacej lehoty
  3. pri prvej objednávke je zákazníkovi zaslaný niekoľko vzorov potlačených etikiet
  4. zákazník si vyberie jednu z ponúkaných možností potlače a tento výber svojim podpisom potvrdí
  5. po obdržaní odsúhlasení vzoru môže začať tlač etikiet podľa objednávky. Návrh etikety zostáva v archíve dodávateľa. Pri opakovanej objednávke sú vytlačené etikety vzhľadovo zhodné s odsúhlaseným vzorom